Inschrijvingen vergaderingen 29/5 en 5/6

Beste ouders

Voor deze en komende vergadering (5 juni) vragen we jullie om uw kind op voorhand in te schrijven. Anders dan de vorige keren gebeurt dit via keeo en niet meer via de website, omdat er een aantal problemen waren bij de inschrijvingen via de website. Voor verdere info over hoe je dit moet doen, verwijs ik naar de mail van de EL die u al gekregen heeft (of binnenkort zal krijgen).

Bij de welpen gaan we tijdens de avondvergaderingen ook maar met 1 bubbel werken. Dit wil zeggen dat wij de komende twee weken maar maximaal 25 kinderen zullen toelaten, de weken daarna versoepelen de regels (onder voorbehoud) naar bubbels van 50 en kunnen we terug iedereen toelaten. We doen dit omdat we met de welpenleiding hebben gemerkt dat 2 bubbels bij de welpen zeer lastig te realiseren is en dit duidelijk een negatieve invloed heeft op de vergaderingen. Ook is dit voor de leiding een extra last en aangezien we door de examens minder leiding zullen hebben, dit niet meer haalbaar is voor ons. We gaan het principe hanteren van 'first come, first serve', dus de eerste 25 kinderen die ingeschreven zijn kunnen we toelaten. Mogen we daarom ook vragen om enkel in te schrijven als u zeker bent dat u kunt komen en dat als u merkt dat u door omstandigheden niet kan komen, u dit zeker laat weten? Op die manier kunnen we anderen die graag willen komen toch de kans geven op een leuke activiteit. Wij vinden het zelf ook heel vervelend om dit te moeten invoeren, maar voor ons is het de enige manier om de laatste weken van het jaar nog leiding te kunnen geven én onze examens tot een goed einde te kunnen volbrengen.

Bij vragen of opmerkingen kan u zich zoals steeds wenden tot de takleider (Akela - leeuwerik@wouw.org). Wij hopen alvast dat jullie onze beslissing kunnen begrijpen.

Een stevige linker

De welpenleiding