Inschrijven nieuwe leden

Broer/zus van huidig lid of kinderen van oud-leiding

Heb je een broer of zus die al lid is van onze scouts? Of zijn je ouders oud-leiding van de scouts (stam)? Dan is er altijd een plaats voor jou. Elk jaar worden in juli voorinschrijvingen gehouden.

Kinderen die in het inschrijvingsjaar 5 zijn/worden

Ons systeem is veranderd naar 2 vaste momenten om nieuwe kinderen in te schrijven. Doorheen het jaar kunnen er geen nieuwe kinderen meer ingeschreven worden.

Elk jaar vinden de inschrijvingen voor onze jongste leden plaats de laatste twee zaterdagen van augustus (behalve dit jaar). Voor 2024 is dit 17/08 van 18u tot 20u en 24/08 van 16u tot 18u voor kinderen geboren in 2019. Op deze momenten is het mogelijk om als ouder of grootouder gedurende de namiddag langs te komen op ons scoutsterrein en jullie kinderen in te schrijven voor een loting. Inschrijven geeft dus geen garantie op een plaats bij onze scouts. Wij kiezen voor deze methode in plaats van het principe 'first come, first served' zodat iedereen gelijke kansen heeft. Ook houdt de trekking geen rekening met de woonafstand van onze scouts.

Er zijn 25 plaatsen per jaar. Broers of zussen van huidige leden en kinderen van oud-leiding krijgen voorrang. De overige plaatsen worden opgevuld via de loting. Verder worden ook 5 namen getrokken voor op de wachtlijst. Iedereen ontvangt dan een bericht met de uitslag van de loting met ook een video-opname van deze loting.

Belangrijk: zijn de kinderen nog geen 5 jaar bij de start van het scoutsjaar in september, dan zijn ze welkom na hun vijfde verjaardag. 

Kinderen ouder dan 5 jaar

Indien uw kind ouder is dan 5 jaar, dan is het ook nog mogelijk om in te schrijven. Dit zal ook enkel op de inschrijfdagen zijn. Hiervoor zijn er echter ook beperkte plaatsen. Voor de jongere kinderen wordt een limiet van 25 kinderen per jaar gehanteerd. Voor oudere kinderen zakt deze limiet naar 20. Vanaf de leeftijdcategorie 14-15 jaar zakt de limiet tot 15 kinderen en niet meer dan 30 per groep. Zijn deze plaatsen opgevuld, dan wordt er een wachtlijst bijgehouden met 5 plaatsen. Hieronder wordt per geboortejaar opgelijst hoeveel plaatsen wij beschikbaar hebben, alsook de plaatsen op de wachtlijst.

GEEN PLAATS = WACHTLIJST IS VOL, UW KIND KAN NIET INGESCHREVEN WORDEN

Geboortejaar Plaatsen Wachtlijst
2018 Geen plaats Geen plaats
2017 Geen plaats Geen plaats
2016 Geen plaats Geen plaats
2015 Geen plaats Geen plaats
2014 Geen plaats Geen plaats
2013 Geen plaats Geen plaats
2012 Geen plaats Geen plaats
2011 Geen plaats Geen plaats
2010 Geen plaats Geen plaats
2009 Geen plaats Geen plaats
2008 Geen plaats Geen plaats
2007 Geen plaats Geen plaats
2006 Geen plaats Geen plaats
2005 Geen plaats Geen plaats
2004 Geen plaats Geen plaats