Lidgelden 2021 - 2022

Dag Fiere Fossers!

Om iedereen veilig te laten meedoen aan onze vergaderingen en kampen willen we iedereen zo snel mogelijk verzekeren voor de rest van het scoutsjaar. Om die verzekeringen in orde te brengen, verwachten we dat iedereen zijn/haar lidgeld betaalt.

Dit vóór 31 oktober 2021. Als het lidgeld niet tijdig wordt betaald, dan kunnen we uw zoon of dochter lief nog niet verzekeren en dan kunnen we hem/haar uit veiligheidsredenen niet laten meedoen aan activiteiten.

Lidgeld kinderen

Kinderen die nog geen 5 jaar geworden zijn, kunnen nog niet deelnemen aan onze activiteiten. Pas na hun vijfde verjaardag kunnen zij instromen bij de bevertjes. Tot dan dient er nog geen lidgeld betaald te worden. Zij kunnen de eerste drie vergaderingen volgend op hun verjaardag gebruikmaken van de gratis proefverzekering. Daarna pas dient het lidgeld betaald te worden.

Het lidgeld bedraagt 60 euro. Indien u meerdere kinderen inschrijft, kan u genieten van een korting:

1e Kind: € 60 
2e Kind: € 55 
3e Kind: € 50 
4e Kind: € 50
...

Hebt u bijvoorbeeld 4 kinderen, dan betaalt u 215 euro (1x 60, 1x 55 & 2x 50 euro).

Gelieve het correcte lidgeld te betalen op het rekeningnummer BE32 3900 1948 2002 met vermelding "inschrijving naam kind(eren)''.

 

Lidgeld Stam

Stam: € 50

Stamkoppel: €90

Steunend lid: €25

Gelieve het correcte lidgeld te betalen op rekeningnummer BE32 3900 1948 2002 met vermelding "inschrijving naam''

 

Lidgeld Leiding

Leiding: €50

Gelieve het correcte lidgeld te betalen op rekeningnummer BE32 3900 1948 2002 met vermelding "inschrijving naam''

 

Scouting is bedoeld voor iedereen. Omdat soms de kostprijs een drempel kan zijn, bieden we ondersteuning om die te drukken. Meer informatie vindt u via deze link: https://wouw.org/financiele-ondersteuning

Nog vragen: contacteer dan de eenheidsleiding via het contactformulier.