Stadspel

Jow jow, verkenners!  Trek u niets aan van wat er is door gegeven in de nieuwsbrief, wij hebben activiteit in de namiddag. 

We gaan een heus stadspel doen in het centrum. Afspraak is op de vrijdagsmarkt OM 14U!!

NIET in de voormiddag maar OM 14U!