Wolven

Je bent een wolf van 10 tot 12 jaar. In de wolventak zullen de wolven wat meer proeven van hoe het eraan toe gaat in de oudere takken zonder de speelse en creatieve aspecten te verliezen. Er wordt al eens stilgestaan bij maatschappelijke problemen, maar ook hun andere hobby’s en interesses, zoals muziek, film, televisie, populaire idolen e.d. komen aan bod. De wolven ontdekken de wereld, en de scouts probeert hen te helpen om op te groeien tot open, kritische en bewuste jongeren.  

De wolventak werkt niet rond een themaverhaal, zoals de welpen- en bevertak dit doen. De kinderen uit deze tak zijn immers al wat ouder, en hebben niet erg veel meer aan een dergelijke inkleding. De leiding wordt in deze tak dan ook met de gewone totemnaam aangesproken zoals in de andere takken, en niet met een junglenaam zoals bij de welpen. 

De wolven starten de vergadering ook niet meer met dezelfde wet en belofte als de welpen. Ze hebben een nieuwe die iets uitdagender is dan bij de welpen.

 

Wet

Een wolf zet zich in voor de horde
Een wolf luistert naar de mening van anderen
Een wolf kent zijn taak
Een wolf is niet bang om nieuwe dingen te leren
Een wolf speelt, luistert, denkt en doet

 

Belofte  

Als wolf zweer ik plechtig
Mij in te zetten voor de roedel
Iedereen te behandelen als mijn gelijke
En anderen te steunen waar ik kan

 

De wolven sluiten tenslotte de vergadering ook niet meer af met een groot gehuil, maar met een gewoon hoefijzer. Op het einde van het hoefijzer worden de leiding persoonlijk begroet. 

Vergaderingen zijn steeds van 14u tot 17u, in januari zijn er avondvergaderingen van 18u30 tot 21u

Techniekenwerking 

De wolven maken voor het eerst kennis met verscheidene scouts-technieken (koken, sjorren, …).  In kleine groepjes zullen de wolven deze technieken stap voor stap aanleren. Om dan vervolgens zelf technieken uit te proberen, waarbij de leiding een oogje in het zeil kan houden.    
De wolven hebben ook een persoonlijk logboekje waarin de progressie van de technieken die ze onder de knie hebben wordt bijgehouden. Wanneer ze alle technieken van de wolven onder de knie hebben, behalen ze "de zilveren wolf", dit is een kenteken die ze dan ook op hun uniform mogen bevestigen.

Roedelindeling

Bij de wolven zal net als bij de welpen, JVG’s en VG’s met een nest/patrouillewerking gewerkt worden. Alleen heten ze bij de wolven roedels, met aan het hoofd een roedelleider (RL) en hulproedelleider (HRL).
De wolvenroedels krijgen als namen grijs, wit, zwart, bruin en oranje.

Kampen

De wolven gaan drie keer in het jaar op kamp. Het eerste kamp is het novemberweekend, dit gaat door gedurende het laatste weekend van de herfstvakantie. Wat later op het jaar in het paasverlof we op paaskamp (samen met de welpen). Tijdens de zomervakantie sluiten we het jaar af met een knal op grootkamp.