Stam

Het is meestal een hartverscheurende keuze, maar door werk, gezin of studies is een mens na verloop van tijd genoodzaakt een punt te zetten achter zijn actieve leiderscarrière. Het was dan ook met pijn in het hart dat de banden met de scouts moesten verbroken worden.
Om aan dit euvel te verhelpen werd in 1992 de Stam opgericht. De Stam is toegankelijk voor ex-leiding, en oud-leden die de scoutsmicrobe nog steeds in hun bloed voelen.

Dus iedereen die ergens nog verbonden wil blijven met onze scoutsgroep kan zich inschrijven in de Stam. Stamleden betalen ook lidgeld waardoor ook stamleden verzekerd zijn ingeval er zich iets zou voordoen tijdens activiteiten. Hierdoor krijgen ze ook ons driemaandelijks blad De Dolle Scout thuis gestuurd. Aangezien niet iedereen noodzakelijk zijn partner binnen de scouts zoekt, is de stam natuurlijk ook toegankelijk voor partners van stamleden. Die betalen dan enkel een bedrag dat de verzekeringen dekt.

De activiteiten van de stam gaan natuurlijk maar een paar maal per jaar door en er wordt een mix van activiteiten voorzien waarin iedereen zichzelf wel kan vinden, gaande van meer spectaculaire activiteiten tot zelfs bugievriendelijke.:) Het jaar wordt ook afgesloten met een weekend op Groot Kamp of een weekje buitenland.

Eén maal per maand gaat de Stamraad door waarop de ativiteiten worden uitgewerkt, besproken en geëvalueerd. Aan het hoofd van de Stam staat de Stamleider en zijn assistenten. Die worden verkozen op de allereerste Stamraad, en dat wordt dan nog eens voorgelegd aan de Eenheidsraad ter goedkeuring. De Stamleiding maakt daardoor dus ook deel uit van de actieve leiding.

Naast de activiteiten die geörganiseerd worden door de Stam, staan sommige mensen van de Stam ook nog in voor logistieke steun, of zijn ze een welkome verademing om eens in te springen in een Leiderstak indien er een tekort dreigt, denk maar aan de examenperiodes.