Jongverkenners

JV kan je worden zodra je 12 jaar bent, is dat alles? Nee natuurlijk niet. Een échte JV ben je pas als je je Wet & Belofte hebt afgelegd. Maar dat gebeurt al heel gauw in het scoutsjaar! Dus niet getreurd als je in september van bij de wolven de grote stap maakt naar de JV of fonkelnieuw bent in het scoutsgebeuren. JV ben je tot je 14 jaar en dan mag je naar de Verkenners.

Laten we chronologisch beginnen, in september na de "overgang". Al gauw worden de patrouilles gevormd. De samenstelling van de patrouilles gebeurt bij de JV door de leiding. Dit wil uiteraard niet zeggen dat dit onmogelijk kan gewijzigd worden! Dan is het aan de patrouilleleden zelf: ze bepalen onderling in de patrouille wie welke functie opneemt.Wat die functies precies inhouden kun je elders op deze site vinden.

Dit jaar werken we met zes patrouilles:

  • Cobra's: 

kleuren: zwart-oranje
kreet: listig

  • Vossen: 

kleuren: groen-geel 
kreet: slim

  • Leeuwen: 

kleuren: rood-geel 
kreet: sterk 

  • Wolven: 

kleuren: zwart-geel 
kreet: huil 

  • Buffels: 

kleuren: rood-wit 
kreet: stoer 

  • Herten 

kleuren: zwart-paars 
kreet: fier

Het eerste belangrijke wapenfeit is het Novemberweekend in de ... herfstvakantie, de eerste echte kennismaking met het echte JV/JG leven, en voor de tweede jaars JV/JG is het de kennismaking met de nieuwbakken JV/JG. De technieken komen heel sterk aan bod in dit weekend en er wordt voor de eerste maal zelf gekookt! Aan de nieuwkomers wordt in geuren en kleuren uitgelegd hoe die scoutswet en JV/JG belofte in elkaar steekt. De scoutswet zoals dat officieel heet blijft vanaf nu dezelfde voor je ganse leven, die is dus hetzelfde voor de V/G. De belofte is enkel voor de JV/JG. Beiden zijn eigenlijk leefregels die je moet trachten zo goed mogelijk te benaderen.

De wet

Een gids/scout is eerlijk 
Een gids/scout eerbiedigt de overtuiging van de andere 
Een gids/scout maakt zich nuttig 
Een gids/scout is een vriend van allen 
Een gids/scout is vriendelijk en hoffelijk 
Een gids/scout kan gehoorzamen 
Een gids/scout staat open voor de natuur en is milieubewust 
Een gids/scout houdt vol 
Een gids/scout is ijverig 
Een gids/scout is zelfbewust, heeft eerbied voor zichzelf en voor de anderen

De Belofte

Ik beloof te trachten, 
goed samen te werken in onze groep 
te leven naar de scouts- en gidsenwet 
en anderen te helpen waar ik kan

De technieken bij de JV's zitten vervat in de teervoet, dit is een goede basis waarop ze bij de V's voort op bouwen. Met een klein beetje inspanning behaal je je teervoet na 2 volledige jaren JV's, kampen inbegrepen dus. Degenen die niet zo geïnteresseerd zijn doen er meestal twee jaar over, geen ramp hoor! Maar ze missen wel het unieke van badgewerking, die kun je namelijk beginnen bij de JV's en afwerken gedurende je ganse scoutscarrière. Er is een grote verscheidenheid in de badges, dus zeg nooit dat geen enkele je boeit!

Zo kabbelt het jaar voort met een boeiende mengeling tussen patrouille werking, sport, spel, tochten en alle toffe dingen die de leidersploeg maar kan bedenken. Dit alles is op zijn best in een toffe groepsgeest.

Tweede groot moment in het scoutsjaar: het Paaskamp. De patrouilleleden zijn nu goed ingespeeld op elkaar en maar goed ook want veel activiteiten gaan door in patrouilleverband waar gerekend wordt op een goede samenwerking. Na paaskamp komt de aanloop naar het Groot Kamp in de zomer. Het materiaal wordt nog eens nagekeken en hoe zat die vervelende weversknoop in mekaar?

Op Groot Kamp komen dan alle inspanningen die we tijdens het jaar gedaan hebben samen. 
Koken gebeurt op houtvuur en per patrouille, dus wil je op tijd en deftig eten, dan kan je maar beter geoefend hebben tijdens het scoutsjaar! 
Kortom Groot Kamp is de climax van het jaar en mag je dus niet missen tenzij je een zeer goed excuus hebt :-) Op Paaskamp en Groot Kamp zijn er nog heel wat speciale dingen: het kampthema en het "beloonsysteem" zijn er twee van. 
Laten we beginnen met het kampthema, het laat de leiding toe spelen in te kleden en ze zo extra dimensie te geven. Dit kan zowel een actueel of een historisch thema zijn. Het tweede is een traditie bij De Wouw die nog steeds haar diensten bewijst: het beloonsysteem. Kort gezegd omvat het dit:
op kamp worden een aantal aandachtspunten vooropgezet en iedere kampavond evalueert de leiding de patrouilles, soms in samenspraak met de ereraad. Wie op het einde van het kamp de beste resultaten haalt in een aandachtspuntje krijgt daarvoor een lintje dat ze op hun patrouillestok mogen hangen. Na een aantal jaar bekomt iedere patrouille een mooie collectie!