Wet en belofte

Dag welpen en ouders,

Dit bericht is vooral voor de welpen die nog geen welpenboekje hebben en voor de welpen die hun boekje niet meer zouden vinden.

Bij de welpen moeten jullie twee liedjes kunnen zingen. Het eerste liedje zingen jullie bij de start van de vergadering. Dit lied heet het verzamellied en jullie beginnen te zingen zodra de leiding hoefijzer fluit. Het tweede liedje zingen jullie tijdens het groot gehuil. Zoals jullie wel weten is er ook een wet en belofte bij de welpen. Deze moeten jullie volledig vanbuiten kennen ten laatste tegen Novemberweekend.

Wet:
Als welp speel ik samen met de anderen in de jungle. Ik luister naar de oude wolven. Ik ben eerlijk vriendelijk en ik hou vol.

Belofte:
Akela, Graag wil ik welp zijn van onze horde. Daarom wil ik mijn best doen om flink mee te spelen met alle welpen en oude wolven.

Verzamellied:
Broeders, welp en gids, zie dat g'uw oren spitst
in de wijde jungle volgt ied're wolf de wet;
volg haar lijk Mowgli, zijn plaats is reeds bezet!
Wiens nest zal er het eerst de Raadrots met zijn leiders vervoegen?
Wie heeft het eerst zijn welpen klaar op Akela'ss geroep?

Lied groot gehuil:
Al de wolven staan klaar om Akela te begroeten, zij liet ons naar de Rots roepen, al de wolven staan klaar, voor Akela's wolvenraad.
Om de rots hurken we neer en weerklinkt onze kreet, want we zitten gereed.
Al de wolven staan klaar om Akela te begroeten, zij liet ons naar de Rots roepen, al de wolven staan klaar, voor Akela's wolvenraad.

De welpenleiding