Lidgelden 2019-2020

Beste ouders

Is het jaar goed ingezet? Check!
Zijn de takprogramma's bekend? Check! 
Hebben we al veel blije gezichten mogen zien in de Jules van Biesbroeckstraat 2A? Check!
Is het lidgeld al in orde? Daar gaan we eens werk van maken!

Om iedereen veilig te laten meedoen aan onze vergaderingen en kampen willen we iedereen zo snel mogelijk verzekeren voor de rest van het scoutsjaar. Om die verzekeringen in orde te brengen, verwachten we dat iedereen zijn/haar lidgeld betaalt.

We vragen dan ook om het correcte lidgeld te betalen op rekeningnummer BE32 3900 1948 2002 met vermelding 'inschrijving naam kind(eren)''.

Dit vóór 11 oktober 2019. Als het lidgeld niet tijdig wordt betaald, dan kunnen we het kind nog niet verzekeren en dan laten we hem/haar uit veiligheidsredenen niet meedoen aan activiteiten.

Kinderen die nog geen 5 jaar geworden zijn en pas later tijdens het scoutsjaar instromen bij de bevertjes, hoeven dit lidgeld nog niet te betalen. Zij kunnen de eerste drie vergaderingen volgend op hun verjaardag gebruikmaken van de gratis proefverzekering. Daarna pas dient het lidgeld betaald te worden.

Het lidgeld bedraagt 60 euro. Indien u meerdere kinderen inschrijft, kan u genieten van een korting:

1e Kind: € 60 
2e Kind: € 55 
3e Kind: € 50 
4e Kind: € 50
...

Hebt u bijvoorbeeld 4 kinderen, dan betaalt u 215 euro (1x 60, 1x 55 & 2x 50 euro).

Scouting is bedoeld voor iedereen. Omdat soms de kostprijs een drempel kan zijn, bieden we ondersteuning om die te drukken. Meer informatie vindt u via deze link: https://wouw.org/financiele-ondersteuning

Nog vragen: contacteer dan de eenheidsleiding via het contactformulier