Nestleider en -hulpnestleiderdag

Beste ouders en welpen

Zondag 1 november gaat de leiding met de nestleiders en hulpnestleiders wat aan nestwerking doen.

Waar en wanneer? Van 10u tot 17u op het terrein.

Meebrengen? Een fiets, €5 en een niet te stoppen enthousiasme!

Scoutieve groeten,

De welpenleiding.

 

P.S. Nogmaals, deze dag is enkel voor de nestleiders en hulpnestleiders.