Lidgeld 2015-2016

Beste ouders,

Het nieuwe jaar is aangebroken en om alle verzekeringen in orde te brengen, hebben we het lidgeld nodig. Bij deze willen we jullie dan ook vragen om het correcte lidgeld te storten vóór zaterdag 3 oktober op het rekeningnummer BE32 3900 1948 2002 of 390-0194820-02. Indien we het lidgeld op die datum niet ontvangen hebben, is uw kind niet correct verzekerd en kunnen we hem/haar niet aan de activiteiten laten deelnemen tot dit in orde gebracht wordt.

Kinderen die nog geen 5 jaar geworden zijn en pas later tijdens het scoutsjaar instromen bij de bevertjes, hoeven dit lidgeld nog niet te betalen. Zij kunnen de eerste drie vergaderingen volgend op hun verjaardag gebruikmaken van de gratis proefverzekering. Daarna pas dient het lidgeld betaald te worden.

Het lidgeld bedraagt 60 euro. Indien u meerdere kinderen inschrijft, kan u genieten van een korting:

1e Kind: € 60 
2e Kind: € 55 
3e Kind: € 50 
4e Kind: € 50

Hebt u bijvoorbeeld 4 kinderen, dan betaalt u 215 euro (1x 60, 1x 55 & 2x 50 euro).

Nog vragen: contacteer dan de eenheidsleiding via info@wouw.org