Inschrijvingen 2015-2016

Het scoutsjaar loopt op zijn einde, dus kunnen we al een blik werpen op de inschrijvingen voor 2015-2016. Hier vindt u alle informatie om je kind in te schrijven voor volgend jaar.

Voor wie?

Onze werking staat open voor kinderen vanaf 5 jaar, tijdens het scoutsjaar 2015-2016 dus voor kinderen vanaf het geboortejaar 2010. Kinderen, geboren in 2010, die nog geen 5 jaar zijn op 5 september kunnen ingeschreven worden, maar moeten wachten tot ze 5 jaar zijn om deel te kunnen nemen aan de activiteiten.

Elk jaar melden zich heel veel mensen bij ons aan. Dit aantal ligt helaas hoger dan het aantal kinderen waarvoor wij een plaats hebben. Wij zijn dan ook genoodzaakt om met een inschrijvingsstop te werken. Dit betekent dat wij elk jaar opnieuw heel wat mensen moeten ontgoochelen. Om zowel de gelukkigen als de ontgoochelden te vriend te houden, zetten wij hieronder alle regels duidelijk op een rij! Lees deze goed na, want ons inschrijvingssysteem werd hervormd.

Maxima en wachtlijsten

Waarom?

Wij willen onze leden de mogelijkheid bieden om ten volle van alle verschillende aspecten van scouting te genieten. Hierdoor moeten wij helaas ons aantal leden per tak beperken. Te grote groepen hebben verschillende nadelen. Het is ten eerste onmogelijk om de verschillende activiteiten vlot te laten verlopen. Ten tweede is het voor ons ook onmogelijk om in een optimale begeleiding van de groep en alle individuen te voorzien als de groep te groot is. Ten derde kan het ook risico's inhouden om een te grote groep toe te vertrouwen aan een beperkt aantal leiding. Deze risico's wensen wij niet te nemen. Bij kleinere groepen is er bovendien een betere verstandhouding tussen de leden onderling en tussen de leden en de leiding. Dankzij die betere verstandhouding kunnen wij eventuele problemen sneller en makkelijker opsporen en aanpakken en kunnen wij alle verschillende personen met verschillende persoonlijkheden scouting actief laten beleven.

Wat zijn de maxima?

  • Bij de bevertak (2010-2008) liggen de maxima op 25 leden per geboortejaar.
  • Bij welpen (2007-2006) liggen de maxima op 25 leden per geboortejaar.
  • Bij de wolven (2005-2004) liggen de maxima op 25 leden per geboortejaar.
  • Bij de JV/G's (2003-2002) liggen de maxima op 20 leden per geboortejaar (al schrijven we uiteraard niemand uit).
  • Voor de V/G's (2001-2000) is het maximale aantal leden vastgesteld op 30 leden voor de gehele tak (al schrijven we uiteraard niemand uit).
  • Voor de seniors (1999-1998) is het maximum vastgesteld op 20 leden voor de hele tak (al schrijven we uiteraard niemand uit).

Hoe werkt de wachtlijst?

We schrijven nieuwe leden in tot het maximum aantal leden voor een geboortejaar/tak is bereikt. Wanneer dit het geval is worden verdere kandidaten ingeschreven op de wachtlijst. Ook op de wachtlijst staat een limiet van vijf kinderen per geboortejaar om een reële kans te kunnen bieden dat het kind binnen een aanvaardbare tijdsspanne een plaats kan bemachtigen binnen onze scoutsgroep.

Wanneer iemand stopt én we onder ons maximum aantal leden zakken kan de eerste persoon op de wachtlijst zich definitief inschrijven. Wanneer er nog iemand stopt, kan de tweede persoon zich inschrijven, enz. ... . Wij contacteren u zelf wanneer er plaats vrij komt voor uw kind.

Wanneer er geen plaats vrijkomt in de loop van het scoutsjaar maar dit blijkt wel het geval te zijn bij de start van het volgende scoutsjaar, dan contacteren wij u en krijgt u voorrang om in te schrijven. Mensen die hun kind dus vorig jaar hebben ingeschreven op de wachtlijst (maar wiens kinderen niet konden starten in de loop van het voorbije jaar) én voor wie er nu wel plaats is, worden binnenkort gecontacteerd.

Waarom per geboortejaar?

De bedoeling van maxima per geboortejaar is om onze leden zo egaal mogelijk te verspreiden over de verschillende jaren binnen de takken. Dit maakt het gemakkelijker om activiteiten voor de hele tak te organiseren en zo vermijden we problemen met 'te grote groepen' bij het overgaan naar een volgende tak.

Hoe inschrijven?

Broers, zussen en kinderen van oud-leiding

Voor broers en zussen van actieve leden en kinderen van oud-leiding was er steeds plaats in onze scoutsgroep en daar komt ook volgend jaar geen verandering in. Maar vanaf nu werken we met een voorinschrijving, zodat we een goed beeld krijgen van het aantal broers, zussen en stamkinderen dat een plekje in de scouts wil.

Ouders die een broer of zus van een actief lid willen inschrijven en Stam die hun kind willen inschrijven, moeten een online formulier invullen vóór 1 augustus. Na deze datum ontvangen we GEEN nieuwe inschrijvingen meer voor broers, zussen of Stamkinderen. Vul het formulier dus tijdig in!

Voor oud-leiding hanteren we de regel dat ze vijf jaar onafgebroken ingeschreven moeten zijn bij de Stam om hun kind in te kunnen schrijven met de voorrangsregel.

Nieuwe leden van het geboortejaar 2010

In september is er opnieuw plaats voor 25 nieuwe kindjes van het geboortejaar 2010. Van dit aantal wordt eerst het aantal ingeschreven broers, zusjes en kinderen van oud-leiding afgetrokken. In augustus zullen we een zicht hebben over hoeveel vrije plaatsen nog beschikbaar zijn.

Zaterdag 22 augustus en zaterdag 29 augustus zijn ouders tussen 14u en 16u welkom op ons scoutsterrein (Jules van Biesbroeckstraat 2a Gentbrugge) voor een voorinschrijving van hun kind (Dit is nog geen definitieve inschrijving en dus ook geen garantie op plaats). Een ander familielid van het kind is ook welkom, maar we aanvaarden geen inschrijvingen van vrienden of kennissen. Dit zijn ook de enige momenten om een kind aan te melden voor de inschrijvingen. Een inschrijving via telefoon of mail is niet mogelijk.

Uit de voorinschrijvingen zal dan het aantal vrije plaatsen geloot worden. Zo willen we vermijden dat ouders een nacht voor onze poort moeten kamperen en toch iedereen een gelijke kans geven om hun kind in te schrijven in onze scoutsgroep. Bij de loting worden geen criteria gehanteerd, maar zal een onschuldige hand het aantal beschikbare plaatsen uit de voorinschrijvingen trekken. Er zullen ook vijf kinderen geloot worden voor op de wachtlijst.

De broers en zussen van de nieuw ingeschreven kinderen zijn ook welkom in onze scoutsgroep, maar moeten nog een jaar wachten vooraleer ze kunnen toetreden. Zo kunnen we deze nieuwe leden het volgende jaar verrekenen in onze voorinschrijvingen.

Op 5 september worden de kinderen die een plaatsje hebben gekregen en hun ouders, uitgenodigd voor een infomoment op de scouts.

Nieuwe leden (geboortejaar 1998-2009)

Momenteel hebben alle groepen hun inschrijvingslimiet bereikt en staan ook de wachtlijsten bijna allemaal vol. In augustus volgt een update van de situatie op onze website. Als er plaatsen vrijkomen, hebben mensen op de wachtlijst voorrang. Als er ook geen kandidaten meer op de wachtlijst staan, zijn ouders die hun kind van dat geboortejaar willen inschrijven ook welkom op 22 en 29 augustus. Als er meerdere inschrijvingen zijn voor één vrije plaats, zal er opnieuw geloot worden.